Like Me

Like Me

Dec 17, 2016 - Feb 20, 2017

Opening: Dec 17, 2016 05:00 Saturday
Artist: Lin Ke
Solo Exhibition
Light Paintings

Light Paintings

Nov 8, 2016 - Dec 17, 2016

Opening: Nov 8, 2014 05:00 Saturday
Artist: Austin Lee
Solo Exhibition
Daily Formalism

Daily Formalism

Mar 18, 2016 - Jun 15, 2016

Opening: Mar 18, 2016 02:00 Friday
Artists: *LLND , Ai Weiwei , Evan Robarts , Garcia Frankowski , He Yida , Tao Yi , Wang Yuyang , Yang Huigui , Yang Mushi , Yao Shu‘an , Zhou Changyong
Group Exhibition
Lee Cha

Lee Cha

Jan 16, 2016 - Mar 12, 2016

Opening: Jan 16, 2016 02:00 Saturday
Artist: Zheng Haozhong
Solo Exhibition
Relics

Relics

Nov 20, 2015 - Mar 12, 2016

Opening: Nov 20, 2015 02:00 Friday
Artist: The Estate Maryn Varbanov
Solo Exhibition
Divine Ruse

Divine Ruse

Nov 20, 2015 - Jan 16, 2016

Opening: Nov 20, 2015 02:00 Friday
Artist: Jin Shan
Solo Exhibition

NEWSLETTER