A Slow Remembering of A Long Forgetting

A Slow Remembering of A Long Forgetting

Nov 13, 2020 - Jan 13, 2021

Opening: Nov 13, 2020 17:00 Friday
Artist: Chen Zhe
Solo Exhibition
Towards a Neo-Constructivism

Towards a Neo-Constructivism

Sep 25, 2020 - Nov 7, 2020

Opening: Sep 25, 2020 16:00 Friday
Artists: Craig Easton , Heidi Voet , Heman Chong , Joey Xia , Michael Lin , Xiaobo Shi , Yibei Zhang , Young-Hae Chang Heavy Industries
Group Exhibition
Virtual Power

Virtual Power

May 13, 2020 - Jul 13, 2020

Opening: May 13, 2020 07:00 Wednesday
Artist: Geng Yini
Solo Exhibition
PURE BEAUTY

PURE BEAUTY

Feb 14, 2020 - Mar 5, 2020

Opening: Feb 14, 2020 18:00 Friday
Artists: Austin Lee , Geng Yini , Heidi Voet , Jean-Christian Bourcart , Jin Shan , Marc Lafia , Michael Lin , Oliver Herring , Patty Chang , Polit-Sheer-Form Office , Wang Jiaxue , Wang Rui , Xie Qi , Yanyan Huang , Yitian Sun , Zheng Haozhong
Group Exhibition
Lu Yang 'Debut' & Chen Tianzhuo' Backstage Boys'

Lu Yang 'Debut' & Chen Tianzhuo' Backstage Boys'

Nov 9, 2019 - Jan 12, 2020

Opening: Nov 9, 2019 04:00 Saturday
Artists: Chen Tianzhuo , Lu Yang
Solo Exhibition

NEWSLETTER